تلفن تماس: 06134494128

   
ما را دنبال کنید!
Image Alt

فاطمه بهرامی Tag

  /  Posts tagged "فاطمه بهرامی"

پژوهشی در این حوزه، ۵ عامل زیر را با ترس از مدرسه مرتبط می‌داند: متغیر‌های اجتماعی ـ جمعیت‌شناختی (Sociodemographic)؛ اضطراب؛ افسردگی؛ عوامل آموزشی (مربوط به محیط آموزشی)؛ عوامل خانوادگی. با در‌ نظر‌ داشتن عوامل بالا، نقش‌آفرینی مسائل زیر را نیز بررسی

ثبت نام کاربر

بازیابی کلمه عبور