تلفن تماس: 06134494128

   
ما را دنبال کنید!
Image Alt

موسسه دانایان | ان ال پی | nlp | اهواز

  /  مقالات   /  تمرین هایی برای تغییر باور
موسسه دانایان

تمرین هایی برای تغییر باور

روش های بسیار زیادی برای تغییر نظام باورها از طرف محققان رشته تکنولوژی فکر و اندیشمندان موفقیت ارائه می شود که هر کدام دارای ویژگیها و کاستی هایی هستند. برای آنکه به نتیجه مطلوبی دست

یابید، ابتدا باید زمینه تغییر یک باور را فراهم سازید. در ادامه مطلب به معرفی راه های مختلف پرداخته و تمرین مؤثر در تغییر باور را که توسط افراد بسیار زیادی تجربه شده حضورتان معرفی خواهیم کرد.

  • آماده سازی ذهن برای باور پذیری

در نظام باورهای ما انسانها، باورهای خوب و بد و درست و غلط وجود دارد و هیچکس نیست که باورهای بدون اشکال داشته باشد. چون زندگی پر از تغییرات و اتفاقاتی است که بر روی افراد مختلف تاثیر مثبت و

منفی و متفاوتی می گذارد و تا آخر عمر باوی ماندگار است مگر آنکه تصمیم به تغییر آن بگیرد.اما این سوال پیش می آید که چگونه باید درست یا نادرست بودن یک باور را تشخیص دهیم؟  تحقیق و مطالعه و مشاهده 

 نتایج آن باور در افراد مختلف میتواند تنها راهکار تشخیص درستی یا نادرستی یک باور باشد.

اجازه بدهید مثالی بزنیم

فرض کنید دوستی به شما مراجعه میکند و از دعوا و اختلاف خود با یکی از دوستان مشترکتان با شما درد و دل می کند، وی سعی میکند در حین بازگو کردن ماجرا ، خود را بی گناه و دیگری را مقصر جلوه دهد، آیا

شما سریعاً تصمیم و قضاوتتان را آشکار خواهید ساخت؟ یا اینکه ماجرا را از آن دوست دیگر نیز میپرسید سپس قضاوت می کنید؟ باور شما نیز به همین شکل است، ممکن است در طول زندگی به این باور رسیده

باشید که ثروت باعث تزلزل خانواده می شود، ولی آیا نمونه ای که خودتان نیز بخشی از آن باشید را از نزدیک دیده اید؟ یا فقط داستان فیلم ها را الگوی خود قرار داده اید؟

بنابراین برای آماده سازی ذهن جهت انجام یک یا چند تمرین موثر در تغییر نظام باورها میبایست درستی و نادرستی باور کنونی تان را نسبت به موضوع موردنظر، با تحقیق و مطالعه و مشاهده چند نمونه آشکار

مشخص نمایید. اگر اطمینان حاصل کردید کهتصور نادرستی نسبت به آن موضوع داشته اید، بهتر است همه آن را دور بریزید، البته شما با مشاهده واقعیت به خودی خود باور

نادرستتان را فراموش خواهید کرد.

اکنون ذهنتان آماده پذیرش یک باور جدید است.

  • نوشتن آنچه از باورتان انتظارش را دارید

اکنون نوبت به انجام اولین تمرین مؤثر در تغییر باور رسیده است. مشخصاً انتظاراتی از باور جدید خود خواهید داشت، بهتر است همه انتظاراتتان را بر روی کاغذ به ترتیب خواسته های کوچک به بزرگ بنویسید.

دقت داشته باشید خواسته هایتان باید تا حد امکان دست یافتنی و معقول باشد. هر روز این لیست را مرور کنید و اگر مورد جدیدی به ذهنتان رسید آنرا اضافه نمایید.

یک جمله تأکیدی برای خود تعریف کنید و هر شب قبل از خواب، آنرا در برگه ای بنویسید و تکرار کنید تا برگه کاملا پر شود.

می توانید این کار را صبح ها بعد از بیداری هم تکرار نمایید.

  • تکرار کنید و ضبط کنید و گوش دهید

روش دیگری که برای انجام تمرین مؤثر در تغییر باور می توانید انجام دهید این است که در طول روز و در زمانهایی که فرصتش رادارید، جمله تأکیدی تان را حداقل صد بار پشت سر هم تکرار کنید، تکرار کردن شما باید  شمرده شمرده و از ته دل باشد، نه فقطادا کردن کلمات جهت رفع تکلیف.

  • واقعا احساسش کنید.

چون صرفا تکرار کلمات هیچ تاثیری ندارد!

اگر فرصت ندارید یا در جای شلوغی کار می کنید،از قبل صدایتان را ضبط کرده و بارها و بارها به آن گوش فرا دهید. شنیدن صدای خود مانند آن است که خودتان به خودتان نهیب می زنید.ایستادن در جلوی آیینه و تکرار جملات تأکیدی نیز بسیار موثر است. توصیه می کنیم کلیه روش ها را حداقل بمدت بیش از ۴۰ روز متوالی انجام دهید.

جمله ی تأکیدی تان را قاب کنید.

برای آنچه که می خواهید باورش کنید ارزش قائل شوید، آنرا با خطی زیبا بنویسید و بعنوان یک اثر ارزشمند قاب شکیلی برایش تهیه کرده و به دیوار منزل یا محل کار بزنید، به گونه ای که همیشه جلوی دیدتان قرار

داشته باشد.

  • مطالعه کنید

اگر در مورد آنچه که میخواهید به باور برسید مطالعات زیاد داشته باشید مسلماً تأثیر بیشتری خواهد داشت. بنابراین اگر درماشین نشسته اید یا هر جایی که فرصتی برای مطالعه دست بدهد، کتابی را که در مورد

مزایای موضوع مورد نظر شما مطالبی دارد تهیه کنید و مطالعه نمایید.

-نکته مهم در انجام تمرین مؤثر در تغییر باور

اگر قصد دارید نظام باورهایتان را کاملاً متحول کنید، و باورهایتان را با انجام تمرین مؤثر در تغییر باور از نو بسازید، بهتر است برای تغییر همه آنها به یکباره اقدام نکنید، بلکه برای تغییر تک تک باورهایتان برنامه ریزی کنید

و پس از رسیدن به نتیجه مطلوب ، سراغ بعدی بروید.

Post a Comment

ثبت نام کاربر

بازیابی کلمه عبور